Hoạt động 3 trang 15 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 15 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy đổi đơn vị tốc độ : 18 km/h = ……..m/s; 12 m/s = ……...km/h.

 

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 18\,\,km/h = {{18000\,m} \over {3600\,s}} = 5\,\,m/s;  \cr  & 12\,m/s = 12 \times {{3600} \over {1000}} = 43,2\,\,km/h \cr} \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close