Hoạt động 4 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hai bạn An và Bình đều đi bộ từ nhà đến trường. Nhà bạn An cách trường 0,6 km và thời gian bạn đi đến trường là 10 min. Nhà bạn Bình cách trường 1,8 km và thời gian bạn đi đến trường là 20 min. Em hãy cho biết bạn nào chuyển động nhanh hơn và giải thích tại sao.

Lời giải chi tiết

Tốc độ của bạn An: \({v_{An}} = {s \over t} = {{0,6\,km} \over {10\,phút}} = 0,06\,\,km/phút\)

Tốc độ của bạn Bình là: \({v_\text{Bình}} = {s \over t} = {{1,8\,km} \over {20\,phút}} = 0,09\,\,km/phút\)

Bạn Bình chuyển động nhanh hơn bạn An vì: \({v_\text{Bình}} > {v_{An}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close