Hoạt động 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 111 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Để đánh giá máy nào mạnh hơn, ta cũng có thể dựa trên thời gian thực hiện công (Hình H15.3): với cùng một công được tạo ra, máy mạnh hơn có thời gian thực hiện ngắn hơn.

Em hãy tính thời gian thực hiện của các máy bơm trên để đưa một trọng lượng nước như nhau P = 5000N lên cao và điền vào bảng 3 sau:

                                               

Máy bơm

Trọng lượng nước được đưa lên cao

Công  thực hiện

Thời gian  thực hiện

A

\({P_1} = \)\(5000\,N\)

\({A_1} = ...\,J\)

\({t_1} = ...\,s\)

B

\({P_2} =\)\( 5000\,N\)

\({A_2} = ...\,J\)

\({t_2} = ...\,s\)

C

\({P_3} = \)\(5000\,N\)

\({A_3} = ...\,J\)

\({t_3} = ...\,s\)

Từ kết quả trên, em hãy cho biết máy bơm nào mạnh nhất.

Lời giải chi tiết

Máy bơm

Trọng lượng nước được đưa lên cao

Công  thực hiện

Thời gian  thực hiện

A

\({P_1} =\)\( 5000\,N\)

\({A_1} =\)\( 30000\,J\)

\({t_1} =\)\( 150\,s\)

B

\({P_2} =\)\( 5000\,N\)

\({A_2} =\)\(30000\,J\)

\({t_2} =\)\( 100\,s\)

C

\({P_3} = \)\(5000\,N\)

\({A_3} = \)\(30000\,J\)

\({t_3} = \)\(125\,s\)

Từ kết quả trên ta thấy cùng trọng lượng nước cùng công thực hiện thì máy B có thời gian thực hiện ít hơn, sẽ mạnh hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 15: Công suất
Gửi bài