Hoạt động 4 trang 112 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 112 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Em hãy sử dụng số liệu trong bảng 1 cuả HĐ1, tính công suất của máy bơm A, B, C khi được đưa nước  lên cao và cho biết máy bơm nào có công suất lớn nhất (làm việc khỏe nhất).

Lời giải chi tiết

- Công suất của máy bơm A là: \({P_A} = {{{A_1}} \over {{t_1}}} = 200\,{\rm{W}}\)

- Công suất của máy bơm B là: \({P_B} = {{{A_2}} \over {{t_2}}} = 300\,{\rm{W}}\)

- Công suất của máy bơm C là: \({P_C} = {{{A_3}} \over {{t_3}}} = 240\,{\rm{W}}\)

Công suất của máy bơm B là lớn nhất và là khỏe nhất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close