Hoạt động 3 trang 10 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy chia sẻ mong muốn tham gia câu lạc bộ.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy chia sẻ mong muốn tham gia câu lạc bộ.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ở trường em có những câu lạc bộ nào? Em hãy kể tên các câu lạc bộ đó.

- Trong số các câu lạc bộ đó, em thích được tham gia vào câu lạc bộ nào nhất? Em cảm thấy nếu tham gia câu lạc bộ ấy, em sẽ học hỏi được những gì?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close