Hoạt động 1 trang 9 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nối các hình ảnh ở cột A với tên các câu lạc bộ phù hợp ở cột B.

Quảng cáo

Đề bài

Nối các hình ảnh ở cột A với tên các câu lạc bộ phù hợp ở cột B.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhìn vào các hình 1, 2, 3, 4 em cảm thấy các bạn đang làm gì? Hoạt động ấy phù hợp với câu lạc bộ nào ở cột B?

 

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close