Hoạt động 2 trang 10 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hùng đăng kí tham gia câu lạc bộ Bóng đá của trường. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Hùng thường xuyên đến muộn vì nghĩ rằng: “Sinh hoạt câu lạc bộ sẽ chẳng cần đến đúng giờ.”

Quảng cáo

Đề bài

Hùng đăng kí tham gia câu lạc bộ Bóng đá của trường. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Hùng thường xuyên đến muộn vì nghĩ rằng: “Sinh hoạt câu lạc bộ sẽ chẳng cần đến đúng giờ.”. Nếu em là bạn của bạn Hùng, em sẽ nói với Hùng điều gì? Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước lời nói em chọn.

A. Tham gia câu lạc bộ là tự nguyện nên bạn có thể ứng xử tùy thích.

B. Câu lạc bộ có những quy định chung, bạn cần đến đúng giờ để không ảnh hưởng đến các thành viên khác.

C. Nếu đã tham gia câu lạc bộ, bạn chỉ nên thỉnh thoảng đến muộn thôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trả lời các câu hỏi

- Em cảm thấy việc làm của Hùng có đúng không?

- Ở các câu lạc bộ có quy định không? Em có phải thực hiện theo quy định đó không?

- Em sẽ chọn nói thể nào Hùng không đi muộn nữa?

Lời giải chi tiết

Khoanh vào đáp án B

Vì câu lạc bộ nào cũng có quy định về giờ giấc, Hùng cũng là thành viên của câu lạc bộ như bao bạn khác. Vì vậy Hùng cần thực hiện theo quy định chung, để tránh ảnh hưởng đến mọi người và các hoạt động chung của câu lạc bộ. 

Nếu em khoanh A hoặc  C thì chắc chắn bạn Hùng sẽ còn đi muộn.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close