Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 90 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào công thức trên, em hãy hoàn thành bảng sau:

A

CO2

Cl2

……

B

O2

……….

He

\({d_{A/B}}\)

………

35,5

7

 

Kết luận

Khí CO2 …… hơn và

bằng …… lần so với

khí O2

Khí Cl2 nặng hơn và

bằng 35,5 lần so với

khí….

Khí …. nặng hơn và bằng 7 lần so với khí He

 

Lời giải chi tiết

A

CO2

Cl2

N2

B

O2

H2

He

\({d_{A/B}}\)

\({{44} \over {32}} = 1,375\)

35,5

7

 

Kết luận

Khí CO2nặng hơn và

bằng 1,375 lần so với

khí O2

Khí Cl2 nặng hơn và

bằng 35,5 lần so với

khí H2

Khí N2 nặng hơn và bằng 7 lần so với khí He

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close