Bài 1 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Bài 1 trang 91 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Không khí là hỗn hợp gồm 2 khí chính là khí oxi (O2) và khí nitơ (N2). Khí oxi nặng hay nhẹ hơn khí nitơ bao nhiêu lần?

Lời giải chi tiết

\({d_{{O_2}/{N_2}}} = {{{M_{{O_2}}}} \over {{M_{{N_2}}}}} = {{32} \over {28}} = 1,14 > 1\)

Vậy khí O2 nặng hơn và bằng 1,14 lần khí N2

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close