Hoạt động 2 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một cái bình có phần mặt đáy A, mặt bên B và mặt trên C được bịt bằng các màng cao su mỏng (hình 8.4a). Đổ nước vào bình, hãy quan sát hiện tượng xảy ra khi bình được đặt thẳng đứng (hình H8.4b) hoặc nằm nghiêng (hình H8.4c).

- Điều gì chứng tỏ chất lỏng gây ra áp suất lên cả mặt đáy, mặt bên và mặt trên của thành bình.

- Chất lỏng chỉ gây ra áp suất lên bình chứa theo phương như vật rắn hay chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương ?

                         

Lời giải chi tiết

- Khi chưa có chất lỏng thì các màng cao su vẫn thẳng, khi cho chất lỏng vào bình thì màng cao su ở A, B, C đều bị phẳng ra chứng tỏ áp suất chất lỏng tác dụng lên cả mặt đáy, mặt bên và mặt trên của thành bình.

- Chất gây ra áp suất theo mọi phương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close