Hoạt động 4 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các thí nghiệm, hãy nêu kết luận về áp suất chất lỏng.

Lời giải chi tiết

Chất lỏng có thể gây ra áp suất theo mọi phương. Tại một nơi trên mặt tiếp xúc với chất lỏng có phương tác dụng vuông góc với mặt tiếp xúc tại nơi đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close