Hoạt động 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

Quảng cáo

Đề bài

Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

a) \(15{x^7}:5{x^2} = {{15{x^7}} \over {5{x^2}}} = {{15} \over {...}}.{{...} \over {...}} = 3{x^{7 - 2}} = 3{x^5}\) .

b) \(18{x^5}{y^3}:12{x^3}{y^2} = {{18} \over {12}}.{{{x^5}} \over {...}}.{{...} \over {{y^2}}} = {3 \over 2}...\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,15{x^7}:5{x^2} = {{15{x^7}} \over {5{x^2}}} = {{15} \over 5}.{{{x^7}} \over {{x^2}}} = 3{x^{7 - 2}} = 3{x^5}  \cr  & b)\,\,18{x^5}{y^3}:\,\,\left( {12{x^3}{y^2}} \right) = {{18{x^5}{y^3}} \over {12{x^3}{y^2}}} = {{18} \over {12}}.{{{x^5}} \over {{x^3}}}.{{{y^3}} \over {{y^2}}}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {3 \over 2}{x^{5 - 3}}{y^{3 - 2}} = {3 \over 2}{x^2}y \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Chia đơn thức cho đơn thức
list
close
Gửi bài Gửi bài