Hoạt động 2 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Điền số hoặc biến thích hợp vào chỗ trống (…) để thực hiện phép chia.

a) \(15{x^7}:5{x^2} = {{15{x^7}} \over {5{x^2}}} = {{15} \over {...}}.{{...} \over {...}} = 3{x^{7 - 2}} = 3{x^5}\) .

b) \(18{x^5}{y^3}:12{x^3}{y^2} = {{18} \over {12}}.{{{x^5}} \over {...}}.{{...} \over {{y^2}}} = {3 \over 2}...\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,15{x^7}:5{x^2} = {{15{x^7}} \over {5{x^2}}} = {{15} \over 5}.{{{x^7}} \over {{x^2}}} = 3{x^{7 - 2}} = 3{x^5}  \cr  & b)\,\,18{x^5}{y^3}:\,\,\left( {12{x^3}{y^2}} \right) = {{18{x^5}{y^3}} \over {12{x^3}{y^2}}} = {{18} \over {12}}.{{{x^5}} \over {{x^3}}}.{{{y^3}} \over {{y^2}}}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {3 \over 2}{x^{5 - 3}}{y^{3 - 2}} = {3 \over 2}{x^2}y \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Chia đơn thức cho đơn thức
list
close
Gửi bài Gửi bài