Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập An thực hiện phép chia đơn thức

Quảng cáo

Đề bài

An thực hiện phép chia đơn thức \(20{x^4}{y^5}\) cho đơn thức \(10{x^6}{y^3}z\) với kết quả như sau:

\(20{x^4}{y^5}:10{x^6}{y^3}z = 2{x^2}{y^2}z\)

Mai cho rằng bài toán trên không tực hiện được. Em có nhận xét gì về bài giải của An và ý kiến của Mai?

Lời giải chi tiết

Bài giải của An sai.

Bài toán trên không thực hiện được vì biến x trong đa thức bị chia có số mũ bé hơn số mũ của biến x trong đa thức chia hoặc biến z có trong đa thức chia mà không có trong đa thức bị chia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close