Hoạt động 2 trang 28 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 28 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời

Em hãy thực hiện công việc sau:

Một tên lửa khi vừa rời mặt đất (hình H4.8) có khối lượng 800 tấn và chịu tác dụng của hai lực:

- Trọng lực \(\overrightarrow P \) có phương thẳng đứng hướng xuống, độ lớn P.

-  Lực đẩy \(\overrightarrow F \) của động cơ có phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn F gấp 1,5 lần trọng lượng P của tên lửa.

Hãy tìm giá trị P, F vẽ lại tương tự hình H4.9 và biểu diễn trên các lực \(\overrightarrow P \), \(\overrightarrow F \) theo một tỉ xích do em chọn.

                                                  

Lời giải chi tiết

Đổi M = 800 tấn = \({8.10^5}\,\,kg.\)

Trọng lực của tên lửa có giá trị là: \(P = m.g = {800.10^3}.10 = {8.10^6}N\)

Lực đẩy của động cơ tên lửa là \(F = 1,5P = {12.10^6}N\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close