Bài 1 trang 30 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 1 trang 30 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy mô tả cách biểu diễn và kí hiệu một véc tơ lực tác dụng lên vật.

Một người kéo vật nặng lên trên mặt sàn (Hình minh họa H4.13). Cho rằng lực kéo các yếu tố sau:

- Điểm đặt tại vị trí M trên vật.

- Phương hợp với phương ngang góc \(\alpha  = {40^o}\) , hướng lên qua phải.

- Độ lớn F = 40 N

Hãy vẽ lại hình H4.14 mô tả vật nặng trên mặt sàn và biểu diễn lực kéo lên vật theo một tỉ xích do em chọn.

 

Lời giải chi tiết

Lực là một đại lượng; véc tơ, được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực (điểm mà lực tác dụng lên vật)

- Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ (độ lớn) của lực theo một tỉ xích cho trước.

Một véc tơ lực thường được kí hiệu là \(\overrightarrow F \)

Độ lớn của lực thường được kí hiệu là F

Một người kéo vật nặng trên mặt sàn. Cho rằng lực kéo có các yếu tố sau:

- Điểm đặt tại vị trí M trên vật

- Phương hợp với phương ngang góc \(\alpha = {40^o}\) , hướng lên qua phải.

- Độ lớn F = 40 N

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close