Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hiểu về việc sản xuất khí oxi trong công nghiệp.

Lời giải chi tiết


Trong công nghiệp có thể sản xuất khí oxi từ không khí hay nước.
- Từ không khí: Hóa lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và áp suất cao rồi cho không khí lỏng bay hơi, đầu tiên sẽ thu được khí nitơ ( ở -\({196^0}C\)) tiếp đó là khí oxi ( ở -\({183^0}C\)).
- Từ nước: Điện phân nước trong các bình điện phân sẽ thu được khí oxi và khí hiđro ở hai điện cực: \(2{H_2}{O_{(1)}}\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_{2(k)}} + {O_{2(k)}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close