Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 22 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Tìm hiều về phản ứng phân hủy.

Có một số phản ứng phân hủy:

\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+ {O_2}\)
\(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}  \cr  & CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2} \cr} \)

Cho biết số chất phản ứng và số chất tạo thành trong mỗi phản ứng.

Lời giải chi tiết

Phản ứng

Số chất phản ứng

Số chất tạo thành

\(2KMn{O_{4(r)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\({K_2}Mn{O_4}\)\( + Mn{O_{2(r)}} \)\(+ {O_{2(k)}}\)

1

3

\(2KCl{O_{3(r)}}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\(2KC{l_{(r)}} \)\(+ 3{O_{2(k)}}\)

1

2

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \)\(Ca{O_{(r)}} \)\(+ {O_{2(k)}}\)

1

2

 

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó từ một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close