Hoạt động 12 trang 107 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Các mặt của hộp giấy hình alwng trụ đứng có đáy là một tam giác vuông sau khi trải phẳng có kích thước được ghi trong hình. Em hãy tính:

Quảng cáo

Đề bài

Các mặt của hộp giấy hình alwng trụ đứng có đáy là một tam giác vuông sau khi trải phẳng có kích thước được ghi trong hình. Em hãy tính:

- Chu vi của tam giác đáy.

- Tổng diện tích các mặt bên.

- Diện tích tam giác đáy.

- Tổng diện tích các mặt bên và hai mặt đáy.

- So sánh với kết quả đã tìm được trong hoạt động 11.

Lời giải chi tiết

Cạnh huyền của mặt đáy bằng: \(\sqrt {{6^2} + {8^2}}  = 10(cm)\)

Chu vi tam giác đáy: 6 + 8 + 10 = 24 (cm)

Tổng diện tích các mặt bên: \((6 + 10 + 8).12 = 288(c{m^2})\)

Diện tích tam giác đáy: \({1 \over 2}.6.8 = 24(c{m^2})\)

Tổng diện tích các mặt bên và hai mặt đáy: 288 + 24.2 = 336 (cm2)

Kết quả này và kết quả tìm được trong hoạt động 11 giống nhau

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close