Hoạt động 11 trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho lăng trụ đứng có kích thước (cm) được ghi trong hình. Em hãy tính các diện tích theo yêu cầu và ghi vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho lăng trụ đứng có kích thước (cm) được ghi trong hình. Em hãy tính các diện tích theo yêu cầu và ghi vào bảng sau:

Diện tích mặt bên thứ 1

 

Diện tích mặt bên thứ 2

 

Diện tích mặt bên thứ 3

 

Tổng thể tích các mặt bên

 

Diện tích một đáy

 

Tổng diện tích các mặt bên và hai đáy

 

Lời giải chi tiết

Diện tích mặt bên thứ 1

12.10 = 120 (cm2)

Diện tích mặt bên thứ 2

6.12 = 72 (cm2)

Diện tích mặt bên thứ 3

12.8 = 96 (cm2)

Tổng thể tích các mặt bên

\(120 + 72 + 96 = 288(c{m^2})\)

Diện tích một đáy

\({1 \over 2}.6.8 = 24(c{m^2})\)

Tổng diện tích các mặt bên và hai đáy

288 + 24.2 = 336 (cm2)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close