Hoạt động 10 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Sử dụng thước để nối AC và BD ở hình 18. Hãy đo dộ dài hai đường chéo AC và BD và rút ra kết luận.

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng thước để nối AC và BD ở hình 18. Hãy đo dộ dài hai đường chéo AC và BD và rút ra kết luận.

Lời giải chi tiết

\(AC = BD\)

Loigiaihay.com

 

Xem thêm tại đây: 3. Hình thang cân
Quảng cáo
list
close
Gửi bài