Hoạt động 10 trang 105 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Đáy cà nắp của cái hộp gỗ trong hình là đa giác mấy cạnh ? Các mặt bên của hộp là hình gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Đáy cà nắp của cái hộp gỗ trong hình là đa giác mấy cạnh ? Các mặt bên của hộp là hình gì ?

Lời giải chi tiết

Đáy và nắp của cái hộp gỗ trong hình là đa giác có 6 cạnh.

Các mặt bên của hộp là hình chữ nhật.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 3. Hình lăng trụ đứng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài