Bạn nào đúng trang 106 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Trong một hình lăng trụ:

Quảng cáo

Đề bài

Trong một hình lăng trụ:

- Bạn Mai nói: “Số mặt bên luôn bằng số mặt đáy.”

- Bạn Hùng nói: “Số mặt bên luôn bằng số cạnh của một đáy.”

Theo em, bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Hùng đúng

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: 3. Hình lăng trụ đứng
Quảng cáo
list
close
Gửi bài