Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 93 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Công thức hóa học của một chất cho ta biết điều gì?

Lời giải chi tiết

Công thức hóa học của một chất cho ta biết nguyên tố tạo ra chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử chất và phân tử khối.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close