Hoạt động 1 trang 63 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết hai số chia hết cho 2. Tổng của chúng có chia hết cho 2 không ?

Quảng cáo

Đề bài

Viết hai số chia hết cho 2. Tổng của chúng có chia hết cho 2 không ?

Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ?

Lời giải chi tiết

Hai số chia hết cho 2 là 8 và 12.

Ta có 8 + 12 = 20; 20 chia hết cho 2. Vậy tổng của chúng chia hết cho 2

Hai số chia hết cho 7 là 14 và 70

Ta có 14 + 70 = 84; 84 chia hết cho 7. Vậy tổng của chúng chia hết cho 7

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close