Bạn nào đúng trang 64 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bình và An đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp Bình và An nhé, rồi cho ví dụ cụ thể.

Quảng cáo

Đề bài

Bình và An đang tranh luận về tính đúng, sai của các phát biểu sau. Em hãy giúp Bình và An nhé, rồi cho ví dụ cụ thể.

a) Nếu một tổng chia hết cho một số thì từng số hạng của tổng cũng chia hết cho số đó.

b) Nếu mỗi số hạng của tổng đều không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.

c) Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 và một trong hai số đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.

d) Nếu \(a\; \vdots\; 3\) và \(b \;\vdots\; 3\) thì tổng a + b chia hết cho 6.

Lời giải chi tiết

Phát biểu a) sai. Ví dụ: 20 = 15 + 5

20 chia hết cho 2, 15 và 5 không chia hết cho 2

Phát biểu b) sai. Ví dụ: 20 + 4 = 24

20 và 4 không chia hết cho 6 nhưng tổng của 20 và 4 chia hết cho 6

Phát biểu c) đúng. Ví dụ: 20 + a = 35

Tổng của 20 và a là 35 chia hết cho 5 và 20 chia hết cho 5 thì a chia hết cho 5

(vì a = 35 – 20) chia hết cho 5

Phát biểu d) sai. Ví dụ: a = 15 và b = 6

Ta có a ⁝ 3, b ⁝ 3. Mà a + b = 21, 21 không chia hết cho 6

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close