Hoạt động 1 trang 17 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 17 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Oxit là gì?

Có ba hợp chất: canxi oxit \(CaO\), oxit sắt từ \(F{e_3}{O_4}\), nhôm oxit\(A{l_2}{O_3}\). 
- Trong ba hợp chất này, mỗi hợp chất có bao nhiêu nguyên tố tạo thành?
- Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?
- Trong ba hợp chất đó, chúng có chung nguyên tố nào?

Lời giải chi tiết

- Trong ba hợp chất này mỗi hợp chất có 2 nguyên tố tạo thành.
- Trong ba hợp chất trên có chung nguyên tố oxi .

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close