Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Lời giải chi tiết

Dấu chấm trên trang giấy là hình ảnh của một điểm.

Sợi chỉ căng thẳng là hình ảnh của đường thẳng

Mét tường là hình ảnh của đường thẳng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close