Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close