Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Lời giải chi tiết

Điểm N nằm trên đường thẳng d, điểm P nằm ngoài đường thẳng d

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close