Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng.

Giải bài tập Bài 2 trang 182 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.

Lời giải chi tiết

Một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng:

- Trong công nghiệp:

+ Tăng cường phát triển công nghiệp năng lượng, đáp ứng nguồn điện và nhu cầu sản xuất công nghiệp của vùng.

+ Chính sách mở cửa, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

+ Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.

+ Chú trọng bảo vệ môi trường, tránh làm tổn hại đến tài nguyên du lịch – tiềm năng của vùng.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài