Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta

Giải bài tập Bài 2 trang 11 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm các dẫn chứng về thành tựu của công cuộc Đổi mới ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phần Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội

Lời giải chi tiết

- Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. .Tốc độ tăng trưởng trung bình của nước ta giai đoạn 1987-2004 đạt 6,9%, nước ta chỉ đứng sau Xingapo (7,0%) trong khối ASEAN.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

 - Cơ cấu kinh tế theo vùng lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét. 

- Nước ta đã đạt được thành tựu to lớn trong xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thần của đông đảo nhân dân được cải thiện rõ rệt

- Nhiều công trình giao thông lớn được xây dựng và đưa vào sử dụng góp phần đáng kể trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội,  hiện đại hóa đất nước…

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài