Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nhận xét về chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 82, 83 nhân xét, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

- Sau khi xâm lược nước ta thành công, nhà Minh đã thi hành chính sách thống trị vô cùng tàn bạo, thâm độc.

- Những chính sách được tiến hành trên tất cả các mặt: kinh tế, chính trị và đặc biệt là văn hóa. Với mục đích muốn đưa nước ta quay lại thời nguyên thủy.

+ Chúng phá hủy các công trình văn hóa tiêu biểu mà các triều đại Lý - Trần đã dày công xây dựng, thiêu hủy sách quý của ta và mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.

+ Chúng buộc nhân dân ta phải bỏ những phong tục tập quán lâu đời của người Việt.

+ Thi hành chính sách bóc lột, đánh thuế tàn bạo, thực hiện chính sách đồng hóa,…

=> Đời sống của nhân dân vô cùng cực khổ.

- Tội ác và chính sách thâm độc đó được Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô đại cáo như sau:

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội

Dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa hết mùi”

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close