Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 82 để lí giải. 

Lời giải chi tiết

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại nhanh chóng vì:

- Nhà Hồ không được lòng dân: Do cướp ngôi của nhà Trần và những hạn chế trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly làm cho đông đảo quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng nên họ không ủng hộ nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh.

- Do đường lối kháng chiến sai lầm của nhà Hồ:

+ Không đoàn kết được lực lượng toàn dân mà chỉ chiến đấu đơn độc.

+ Trong khi quân Minh đang mạnh, nhà Hồ chỉ biết dựa vào các thành lũy để chống giặc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close