Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 137 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Nhìn chung cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta có sự thay đổi khác nhau.

- Khu vực ngoài nhà nước có tỉ trọng lớn nhất và có xu hướng tăng nhẹ từ 76,9% (năm 1995) lên 83,3% (năm 2005).

- Khu vực nhà nước có tỉ trọng khá lớn và đứng thứ hai, tuy nhiên đang có xu hướng giảm nhanh trong cơ cấu (từ 22,6% năm 1995 xuống 12,9% năm 2005).

- Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tỉ trọng ít nhất nhưng đang tăng lên nahnh từ 0,5% năm 1995 lên 3,8% năm 2005.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải