Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết

Phong trào 1930 - 1931:

- Là cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời.

- Có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân, hình thành liên minh công - nông. 

- Tuy hình thức khởi phát vũ trang nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công. 

- Làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi sau này

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài