Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931

Giải bài tập Bài 2 trang 97 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930 - 1931. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để phân tích, nhận xét.

Lời giải chi tiết

Phong trào 1930 - 1931:

- Là cao trào cách mạng có tổ chức đầu tiên kể từ khi Đảng ra đời.

- Có sự liên minh liên kết giữa các giai tầng bị bóc lột là công nhân và nông dân, hình thành liên minh công - nông. 

- Tuy hình thức khởi phát vũ trang nhỏ lẻ nhưng có sức vang rất lớn trong nhân dân, nhất là cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh đã cho thấy rõ giai cấp vô sản hoàn toàn có thể tiến hành làm cách mạng vô sản và có thể làm thành công. 

- Làm nền tảng, làm bài học kinh nghiệm chuẩn bị sẵn sàng cho cách mạng tháng Tám giành được thắng lợi sau này

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài