Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta theo mẫu

Giải bài tập Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản ở nước ta theo mẫu?

Lời giải chi tiết

Hoạt động khai thác thủy sản

Điều kiện

Thuận lợi

Khó khăn

Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt

- Nước ta có vùng biển rộng lớn 1 triệu km2 mang lại nguồn lợi hải sản phong phú.

- Hơn 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm, 1647 loài giáp xác và nhiều loại đặc sản khác.

- Có 4 ngư trường lớn

- Nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn, vũng vịnh…

- Nhiều sông suối, ao hồ nước ngọt.

- Bão nhiệt đới.

- Lũ lụt, ngập úng.

- Môi trường một số nơi đang bị suy thoái, nguồn lợi hải sản gần bờ suy giảm.

Dân cư và nguồn lao động

- Lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

- Trình độ dân trí vùng biển còn thấp so với mặt bằng chung.

Cơ sở vật chất, kĩ thuật

- Cơ sở vật chất kí thuật, tàu thuyền, ngư cụ ngày càng tốt hơn.

- Công nghiệp chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản phát triển.

- Tàu thuyền phần đa vẫn còn thô sơ, lạc hậu, hệ thống cảng cả chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Công nghiệp chế biến chưa phát huy hết hiệu quả chất lượng sản phẩm.

Đường lối chính sách

- Cho vay vốn, đầu tư tàu thuyền khuyến khích đánh bắt xa bờ.

 

Thị trường

- Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.

- Cạnh tranh lớn với các nước khu vực Bắc Mỹ, châu Âu.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản:

Điều kiện

Thuận lợi

Khó khăn

Nguồn lợi và điều kiện đánh bắt

- Nhiều bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn, vũng vịnh…là điều kiện để nuôi trồng thủy sản.

- Nhiều sông suối, ao hồ nước ngọt.

- Bão nhiệt đới.

- Lũ lụt, ngập úng.

- Môi trường ven biển một số nơi đang bị suy thoái.

Dân cư và nguồn lao động

- Lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

- Trình độ dân trí vùng biển còn thấp so với mặt bằng chung.

Cơ sở vật chất, kĩ thuật

- Cơ sở vật chất kí thuật về giống, thức ăn, kĩ thuật đang được đầu tư nâng cao chất lượng.

- Công nghiệp chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản phát triển.

.

- Công nghiệp chế biến chưa phát huy hết hiệu quả chất lượng sản phẩm.

Đường lối chính sách

- Cho vay vốn, tăng cường tập huấn đào tạo về các kĩ thuật nuôi…

 

Thị trường

- Thị trường trong và ngoài nước được mở rộng.

- Cạnh tranh lớn với các nước khu vực Bắc Mỹ, châu Âu.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải