Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55-1, 55-2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết. Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 174 SGK Sinh học 8.

Quảng cáo

Đề bài

- Tìm hiểu đường đi của các sản phẩm tiết trên hình 55-1, 55-2 và nêu rõ sự khác biệt giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết.

- Hãy kể tên các tuyến mà em đã biết và cho biết chúng thuộc loại tuyến nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Giới thiệu chung hệ nội tiết

Lời giải chi tiết

* So sánh tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết

- Giống nhau: Các tế bào tuyến đều tạo ra các sản phẩm tiết.

- Khác nhau:

+ Sản phẩm của tuyến nội tiết ngấm thẳng vào máu.

+ Sản phẩm của tuyến ngoại tiết tập trung đổ vào ống dẫn để đổ ra ngoài.

* Kể tên các tuyến

- Tuyến ngoại tiết: tuyến nước bọt, tuyến lệ, tuyến bã…

- Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tụy, tinh hoàn, buồng trứng (vừa là tuyến nội tiết, vừa là tuyến ngoại tiết) tuyến thượng thận….

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài