Quảng cáo
 • pic

  Bạch cầu-miễn dịch

  Lý thuyết bài bạch cầu-miễn dịch: Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thể là sự thực bào.

 • pic

  Sự thực bào là gì.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Sinh học 8.

 • Quảng cáo
 • pic

  Miễn dịch là gì.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 47 SGK Sinh học 8.

 • pic

  Câu 1, trang 47 sinh học lớp 8

  Giải bài 1 trang 47 SGK Sinh học 8. Các bạch cầu đã tạo nên những hàng rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể ?

 • pic

  Bài 2 trang 47 SGK Sinh học 8

  Giải bài 2 trang 47 SGK Sinh học 8. Bản thân em đã miễn dịch với bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đo và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng chích ngừa

 • pic

  Bài 3 trang 47 SGK Sinh học 8

  Giải bài 3 trang 47 SGK Sinh học 8. Người ta thường tiêm phòng (chích ngừa) cho trẻ em những loại bệnh nào ?

Gửi bài Gửi bài