Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35-1

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dụng phù hợp vào bảng 35-1

Bảng 35-1:Khái quát về cơ thể người

Cấp độ tổ chức

Đặc điểm đặc trưng

Cấu tạo

Vai trò

Tế bào

 

 

 

 

Cơ quan

 

 

Hệ cơ quan

 

 

 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cấp độ tổ chức

Đặc điểm đặc trưng

Cấu tạo

Vai trò

Tế bào

Gồm:

- Màng

- Chất tế bào với các bào quan chủ yếu (ti thể, lưới nội chất, bộ máy Gôn gi, trung thể)

- Nhân

Là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể

Tập hợp các tế bào chuyên hóa có cấu trúc giống nhau

Tham gia cấu tạo nên các cơ quan

Cơ quan

Được cấu tạo nên bởi các mô khác nhau.

Tham gia cấu tạo và thực hiện chức năng nhất định của hệ cơ quan

Hệ cơ quan

Gồm các cơ quan có mối liên hệ về chức năng

Thực hiện một chức năng nhất đinh của cơ thể.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close