Hát: Nhịp điệu vui SGK Âm nhạc 3 - Cánh diều

Hoạt động nào trong bài hát mang lại cho em niềm vui?

Quảng cáo

Đề bài

Hát kết hợp gõ đệm

Hoạt động nào trong bài hát mang lại cho em niềm vui?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cảm nhận của em

Lời giải chi tiết

Hoạt động Hát với nhạc đệm mang lại cho em niềm vui.

Quảng cáo
close