Đọc nhạc trang 16 SGK Âm nhạc 3 - Cánh diều

Đọc nhạc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

 Nốt nhạc nào thấp nhất trong bài đọc nhạc?

Lời giải chi tiết:

Nốt nhạc thấp nhất trong bài đọc nhạc là nốt Mi (E).

Quảng cáo
close