Grammar – Review – Unit 3. Friends – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar – Review – Unit 3. Friends – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Grammar

Circle the correct words.

(Khoanh chọn từ đúng.)

1. What does / is she wearing?

(Cô ấy đang mặc cái gì?)

2. Hey, Frank, what are you do/doing on Saturday afternoon?

3. What's Hermione like/do?

4. Is/Are she wearing glasses?

5. I'm not/don't having a party this Saturday. It's next week.

6. What does/is Spiderman do?

7. Is she having/have a barbeque tonight?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Thì hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are V-ing

- What is + S + like?: Người nào có tính tình thế nào?

- Thì hiện tại đơn dạng câu hỏi: S + do/does + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết

2. doing

3. like

4. is

5. not

6. does

7. having

2. Hey, Frank, what are you doing on Saturday afternoon?

(Này, Frank, bạn định làm gì vào chiều thứ Bảy?)

3. What's Hermione like?

(Hermione là người như thế nào?)

4. Is she wearing glasses?

(Cô ấy có đeo kính không?)

5. I'm not having a party this Saturday. It's next week.

(Tôi không có một bữa tiệc vào thứ Bảy này. Nó vào tuần sau.)

6. What does Spiderman do?

(Người nhện làm gì?)

7. Is she having a barbeque tonight?

(Cô ấy có tiệc nướng tối nay không?)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close