Writing – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Writing – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Write a paragraph about Seoul or a city you know. Write 50 to 60 words.

(Viết một đoạn văn về Seoul hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Viết khoảng 50 đến 60 từ.)

 

Seoul

 

Where it is: South Korea. Capital city, most populated in South Korea

(Nó ở đâu: Hàn Quốc. Thành phố thủ đô, đông dân nhất ở Hàn Quốc)

 

Weather: hot summers and cold winters

(Thời tiết: mùa hè nóng nực và mùa đông lạnh giá)

 

Famous for: (Nổi tiếng về)

 

• modern buildings, palaces, old houses

(các tòa nhà hiện đại, cung điện, nhà cổ)

 

• shopping malls

(trung tâm mua sắm)

 

Other interesting facts: (Sự thật thú vị khác)

 

• home of some of the biggest companies in the world

(trụ sở của một số công ty lớn nhất trên thế giới)

 

• many South Korean actors and singers live there

(nhiều diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc sống ở đó)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Seoul is the capital city of Korean. It is in South Korean and is the most populated city in South Korean. It is famous for modern buildings, palaces, old houses. There are so many shopping malls. Seoul is home of some biggest companies in the world. Many South Korean actors and singers live here. Seoul is an interesting city.

Tạm dịch:

Seoul là thành phố thủ đô của Hàn Quốc. Nó nằm ở Hàn Quốc và là thành phố đông dân nhất ở Hàn Quốc. Nơi đây nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại, cung điện, nhà cổ. Có rất nhiều trung tâm mua sắm. Seoul là trụ sở của một số công ty lớn nhất trên thế giới. Nhiều diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc sống ở đây. Seoul là một thành phố thú vị.

Quảng cáo
close