Bài 22. Cường độ dòng điện trang 91, 92, 93, 94 Vật Lí 11 Kết nối tri thức

Cường độ dòng điện là gì và đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 91 KĐ

Cường độ dòng điện là gì và đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học của những bài trước để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Cường độ dòng điện là một đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của dòng điện, số lượng điện tử đi qua tiết diện của vật dẫn trong một đơn vị thời gian

Câu hỏi tr 91 CH 1

1. Hãy nhận xét về độ sáng của bóng đèn Đ khi chỉ số ampe kế tăng dần.

2. Kết quả thí nghiệm trên cho thấy cường độ dòng điện đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học và kết quả thí nghiệm để trả lời

Lời giải chi tiết:

1. Độ sáng của bóng đèn sẽ tăng dần khi ampe kế tăng vì cường độ dòng điện tăng

2. Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự mạnh yếu của dòng điện

Câu hỏi tr 91 CH 2

1. Hãy nhận xét về số ghim giấy mà nam châm hút được khi chỉ số của ampe kế tăng.

2. Kết quả thí nghiệm cho thấy cường độ dòng điện đặc trưng cho tính chất nào của dòng điện?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học và kết quả thí nghiệm để trả lời

Lời giải chi tiết:

1. Khi ampe kế tăng số ghim giấy hút được cũng sẽ tăng lên

2. Cường độ dòng điện đặc trưng cho sự mạnh yếu của dòng điện

Câu hỏi tr 92 CH

Trên một thiết bị dùng để nạp điện cho điện thoại di động có ghi thông số 10000 mA.h. Thông số này cho biết điều gì?

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết:

Thông số 10000 mA.h cho biết 10 Coulomb là tổng điện lượng của các hạt mang điện chạy qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 1 giờ bởi dòng điện có 10A.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close