Useful Language – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Useful Language – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)


Tokyo is the most populated city in Japan.

(Tokyo là thành phố đông dân nhất ở Nhật Bản.)

Utashinai is the smallest city in Japan.

(Utashinai là thành phố nhỏ nhất ở Nhật Bản.)

Quảng cáo
close