Bài 16: Hoạt động ở lớp

Giải Tự nhiên và Xã hội 1 SGK bài 16 trang 34,35 hoạt động ở lớp với bài soạn ngắn gọn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Hoạt động quan sát và trả lời câu hỏi: Hãy kể các hoạt động ở lớp.

Phương pháp giải:

Quan sát các bức tranh và em hãy liệt kê các hoạt động của em và các bạn ở lớp. Hàng ngày, em được làm gì trên lớp. Các bạn trong bức tranh đang làm gì nhỉ?

Lời giải chi tiết:

Các hoạt động ở lớp như: quan sát bể cá, được học tập, vẽ tranh, được trình bày bày với các bạn trong lớp

Hoạt động 2

Hoạt động liên hệ thực tế và trả lời câu hỏi: Ở lớp bạn đã tham gia những hoạt động nào? Bạn thích nhất hoạt động nào?

 

Phương pháp giải:

Quan sát bức tranh và nhớ lại các hoạt động em đã tham gia ở lớp. Em có được vui chơi và tham gia hoạt động thể thao ở lớp không?

Lời giải chi tiết:

-  Ở lớp em đã tham gia các hoạt động: thể dục, quan sát các cảnh vật xung quanh trường, được chơi trò chơi cùng các bạn.

-  Em thích nhất là được chơi trò chơi bịp mắt cùng các bạn.

Kiến thức cần nhớ

Trong lớp học các em được tổ chức hoạt động trong lớp và ngoài lớp. Các em phải biết hợp tác, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn trong các hoạt động học tập ở lớp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close