Mục II,III - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 81 VBT vật lí 9 Mục II - Động cơ điện một chiều trong kĩ thuật, mục III - Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành mục II - Động cơ một chiều trong kĩ thuật và mục III - Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện.

Lời giải chi tiết

II - ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU TRONG KĨ THUẬT

1. Cấu tạo của động cơ điện một chiều trong kĩ thuật

C4:

- Trong động cơ điện kĩ thuật, bộ phận tạo ra từ trường là nam châm điện.

- Bộ phận quay của động cơ điện kĩ thuật không đơn giản là một khung dây mà gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kĩ thuật ghép lại.

2. Kết luận

a) Trong động cơ kĩ thuật bộ phận tạo ra từ trường là nam châm điện

b) Bộ phận quay của động cơ điện kĩ thuật không đơn giản là một khung dây mà gồm nhiều cuộn dây đặt lệch nhau và song song với trục của một khối trụ làm bằng các lá thép kĩ thuật ghép lại.

III - SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Khi hoạt động động cơ điện chuyển hóa từ dạng năng lượng điện năng thành cơ năng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close