Câu 28.a, 28.b phần bài tập bổ sung – Trang 82 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 28.a, 28.b phần bài tập bổ sung – Trang 82 VBT Vật lí 9. Hãy chọn câu đúng Động cơ điện một chiều hoạt động dựa vào ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

28.a.

Hãy chọn câu đúng

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa vào

A. tác dụng từ của dòng điện

B. tác dụng của nam châm lên dây dẫn có dòng điện chạy qua

C. tác dụng chuyển hóa điện năng thành cơ năng

D. tác dụng từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường

Phương pháp giải:

Vận dụng hoạt động của động cơ điện một chiều

Lời giải chi tiết:

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa vào tác dụng từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

=> Chọn D

28.b.

Hãy chọn câu đúng

Khi hoạt động, động cơ điện

A. Chỉ chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng

B. Chỉ chuyển hóa điện năng thành cơ năng

C. Chuyển hóa điện năng sang cơ năng và một phần sang nhiệt năng

D. Chuyển hóa điện năng sang cơ năng,nhiệt năng ,quang năng,năng lượng gió

Phương pháp giải:

Vận dụng cơ chế hoạt động của động cơ điện một chiều.

Lời giải chi tiết:

Khi hoạt động, động cơ điện chuyển hóa điện năng thành cơ năng

=> Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close