Mục I - Phần A - Trang 80,81 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 80,81 VBT vật lí 9 Mục I - Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - NGUYÊN TẮC CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU

1. Các bộ phận chính của động cơ điện một chiều

2. Hoạt động của động cơ điện một chiều

C1.

Xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn AB và CD của khung dây dẫn khi có dòng điện chạy qua.

Lời giải chi tiết:

Chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn AB và CD của khung dây dẫn khi có dòng điện chạy qua được mô tả trên hình 28.1.

hình 28.1 - bài 28 trang 80 VBT vật lí 7

C2.

Dự đoán chiều quay của khung dây?

Lời giải chi tiết:

Dự đoán: Khung dây sẽ quay theo chiều kim đồng hồ do tác dụng của lực điện từ.

C3.

Làm thí nghiệm kiểm tra em nhận thấy: ..........

Lời giải chi tiết:

Làm thí nghiệm kiểm tra em nhận thấy: Khung dây sẽ quay theo chiều kim đồng hồ do tác dụng của lực điện từ.

3. Kết luận

a) Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là ................

b) Khi đặt khung dây dẫn ABCD trong từ trường và .................

Lời giải chi tiết:

a) Động cơ điện một chiều có hai bộ phận chính là nam châm tạo ra từ trường và khung dây dẫn cho dòng điện chạy qua.

b) Khi đặt khung dây dẫn ABCD trong từ trường và cho dòng điện chạy qua khung thì dưới tác dụng của lực điện từ khung dây sẽ quay.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close