Mục II - Phần A - Trang 62 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 62 VBT vật lí 9 Mục II - Tương tác giữa hai nam châm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - TƯƠNG TÁC GIỮA HAI NAM CHÂM 

1. Thí nghiệm

C3.

Đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau ta thấy:.............

Lời giải chi tiết:

Đưa từ cực của hai nam châm lại gần nhau ta thấy: Cực Bắc của kim nam châm bị hút về phía cực Nam của thanh nam châm.

C4.

Đổi đầu của một trong hai nam châm rồi đưa lại gần nhau, ta thấy:.....................

Lời giải chi tiết:

Đổi đầu của một trong hai nam châm rồi đưa lại gần nhau, ta thấy: Các cực cùng tên của hai nam châm sẽ đẩy nhau.

Kết luận

2. Kết luận

Lời giải chi tiết:

Khi đặt hai nam châm gần nhau, các từ cực cùng tên đẩy nhau, các từ cực khác tên hút nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close